EmailTwitterFacebookLinkedIn

Privacy statement

Prothya Biosolutions beschikt over persoonsgegevens van jou als je solliciteert bij Prothya. Dit kan zijn voor een vaste of tijdelijke functie. Het zijn gegevens die je met ons deelt, zoals je naam, adres en telefoonnummer, je motivatie en cv en je gegevens over je kwalificaties. Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • werven en selecteren van nieuwe en tijdelijke medewerkers;
  • op de hoogte houden van openstaande vacatures bij Prothya Biosolutions.

Prothya heeft technische en organisatorische maatregelen genomen (en zal dat ook blijven updaten) om te zorgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, toegang, openbaarmaking of verlies.

De algemene regel is dat Prothya persoonsgegevens bewaart zolang ze nodig zijn. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens pas één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Prothya verstrekt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derden.
Als sollicitant heb je het recht op inzage van je persoonsgegevens, om onjuiste gegevens te laten verbeteren en om in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen.
Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens volgens bovenstaande regels, kan je deze toestemming op elk moment weer intrekken.