EmailTwitterFacebookLinkedIn

Disclaimer acquisitie

Prothya aanvaardt geen ongevraagde hulp van bureaus bij het invullen van een vacature. Kandidaatgegevens (in welke vorm dan ook) die door bureaus aan een werknemer van Prothya Biosolutions worden verstrekt zonder een schriftelijke opdracht van HR, worden beschouwd als eigendom van Prothya, waarvoor op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd is.